Care este costul serviciilor ROMPOS și care sunt modalitățile de plată?

Care este costul serviciilor ROMPOS și care sunt modalitățile de plată?

CNC asigură accesul gratuit la serviciile ROMPOS de timp real.
Fișierele RINEX aferente serviciilor de poziționare prin post – procesare se tarifează în concordanță cu Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, cu modificările și completările ulterioare, cod serviciu 1.2.1, respectiv:
- 15 lei/ora de înregistrări de la o stație permanentă în regim normal;
- 75 lei/ora de înregistrări de la o stație permanentă în regim de urgență.
Datele GNSS pentru post-procesare sunt livrate de către oficiile teritoriale. La orice OCPI se pot comanda date de la orice stație GNSS permanentă, indiferent de județul pe raza căruia este aceasta amplasată.

Există două posibilități de achitare a tarifelor aferente fișierelor RINEX comandate, respectiv:
- prin transfer bancar în contul OCPI – ului care prestează serviciul. Lista conturilor IBAN ale oficiilor teritoriale poate fi vizualizată la adresa www.ancpi.ro, secțiunea „Informații publice”, „CONTURI IBAN”;
- plata direct la casieria OCPI – ului care prestează serviciul.

A fost utilă informația?

Abonare newsletter

Căutare

Contact