Termeni și condiții de utilizare a serviciilor ROMPOS

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR ROMPOS

Centrul Național de Cartografie, denumit în continuare CNC, administrator al serviciilor și produselor ROMPOS
Bd. Expoziției, nr.1A, Sector 1, București
Tel: 021 224 39 67
Cont: RO57TREZ701501503X017556 deschis la Trezoreria Sectorului 1 București,
CUI 14057015
Instituție subordonată ANCPI.
1.Condiții generale
1.1 Prezenții termeni și condiții echivalează cu un contract de furnizare de servicii și achiziționarea de produse sau servicii ROMPOS și presupune acordul implicit al utilizatorilor ROMPOS asupra acestora..
1.2 Următorii termeni și condiții se aplică poziției cod 1.2.6 - Înregistrări GNSS de la o stație permanentă și cod 3.1.2. – Servicii de poziționare GNSS în timp real, din anexa Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, denumite în continuare „produse” și „servicii” și care sunt disponibile spre achiziționare pe platforma https://epay.ancpi.ro/ sau efectuând plata în contul Centrului Național de Cartografie prin intermediul unui ordin de plată.
1.3 Acești termeni sunt în completarea termenilor și condițiilor de utilizare ale site-ului rompos.ro accesibili la adresa https://rompos.ro/index.php/ro/termeni-si-conditii.
1.4 Pot exista abateri de la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor ROMPOS doar dacă sunt comunicate prin adresă oficială de către Centrul Național de Cartografie.
1.5 Termenii și condițiile impuse de client (utilizatorul ROMPOS) sunt excluse în mod expres din întreaga relație comercială. În mod particular, simpla omisiune a unei contradicții din partea CNC care se opune altor termeni și condiții emise de către terți nu presupune acceptul tacit al acestora.
1.6 În cazul unor obligații în desfășurare, CNC este îndreptățit să schimbe prezenții termeni și condiții. Clientul va fi informat de aceste schimbări. Dacă clientul obiectează asupra acestora în termen de două săptămâni de la comunicare, CNC este îndreptățit să suspende accesul la produse începând cu data când completările prezenților termeni și condiții intră în vigoare.
1.7 În cazul în care anumite puncte ale prezenților termeni și condiții devin invalide sau parțial valide din punct de vedere legal, restul punctelor rămân în vigoare.
1.8 Produsele și serviciile menționate în prezenții termeni și condiții se încadrează și în toate cazurile aflate sub incidența Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).
2. Produse și servicii furnizate de către CNC prin ROMPOS
2.1 Caracteristicile principale ale produselor și serviciilor furnizare de către CNC pot fi găsite pe siteul rompos.ro la rubrica „Informații tehnice”.
2.2 Descrierile, schițele sau ilustrațiile aferente produselor și serviciilor furnizate în mediul online sau în formă tipărită sunt create în limita capacităților proprii. CNC nu își asumă nici o responsabilitate pentru erorile de imprimare, modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor sau serviciilor precum și disponibilitatea în timp, corectitudinea , completitudinea sau calitatea informațiilor furnizate. În acest context, CNC nu este direct răspunzător pentru daune directe sau indirecte, incluzând pierderi financiare, exceptând anumite caracteristici care sunt garantate în mod direct clientului prin adresă oficială.
2.3 Accesul la platforma de administrare a produselor și serviciilor ROMPOS (https://app.rompos.ro) se face doar printr-un utilizator unic ANCPI (pe e-terra sau e-payment).
2.4 CNC nu este direct responsabil de disponibilitatea achiziției produselor și serviciilor în interfața e-payment https://epay.ancpi.ro/ care este în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Indisponibilitatea temporară datorată lucrărilor de întreținere a platformei de plăți nu face obiectul unor solicitări compensatorii.
3. Termeni și condiții de plată
3.1 Plata produselor și serviciilor ROMPOS este disponibilă prin două modalități: online utilizând platforma de plăți https://epay.ancpi.ro/ și prin intermediul ordinelor de plată efectuate în contul RO57TREZ701501503X017556 deschis la Trezoreria Sectorului 1 București.
3.2 În cazul efectuării plății prin intermediul platformei de e-payment a ANCPI se aplică termenii și condițiile pentru respectiva platformă.
3.3 Sumele achitate de către utilizatorii ROMPOS sunt convertite în credite utilizate la activarea serviciilor sau achiziția de produse în cadrul platformei de administrare a ROMPOS (https://app.rompos.ro), durata acestui proces fiind determinată de durata în care procesatorul de plăți operează respectivele tranzacții.
3.4 Utilizatorii care achită prin ordin de plată își vor valida plățile online pe platforma de administrare a ROMPOS (https://app.rompos.ro), creditul fiind disponibil în contul de utilizator în termen de 1 zi de la data intrării sumei achitate în contul CNC.
3.5 CNC nu emite facturi fiscale pentru tarifele încasate în vederea furnizării serviciilor prestate în domeniul specific de activitate, prevedere aplicabilă inclusiv situațiilor în care tarifele sunt încasate prin virament în conformitate cu Art. 9, alin (14) din Legea 7/1996 a Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Partener contractual (client) – utilizator ROMPOS
4.1 Achiziționarea produselor și serviciilor ROMPOS este condiționată de crearea unui cont unic ANCPI (e-payment, e-terra) sau utilizarea unuia existent. Procesul de înregistrare se supune termenilor și condițiilor aplicabile utilizării site-ului ancpi.ro.
4.2 Utilizatorul ROMPOS este direct răspunzător de corectitudinea și completitudinea datelor furnizate.
4.3 Modificarea datelor legate de utilizator se va opera online în cel mai scurt timp sau se va notifica personalul ROMPOS la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4.4 Utilizatorul este singurul răspunzător de securitatea datelor de acces în sistem (utilizator și parolă) și de acțiunile efectuate cu ajutorul acestora. Autentificarea reușită garantează faptul că utilizatorul este legitimat de către CNC și acesta nu face demersuri suplimentare pentru a verifica identitatea acestuia. CNC nu este responsabil de eventualele pierderi sau pagube rezultate dintr-o breșă de securitate cauzată de utilizator.
5. Termeni generali ai relației contractuale
5.1 Limba folosită în cadrul comenzilor și termenilor contractuali este limba română.
5.2 Toate comenzile primite sunt considerate ca oferte în încheierea unui contract.
5.3 Utilizatorul este constrâns de contract din momentul în care este creditat contul în interfața de administrare a ROMPOS până la epuizarea creditelor și expirarea serviciilor activate.
5.4 Utilizarea datelor furnizate prin intermediul ROMPOS nu este constrânsă unor scopuri specifice, cu excepția cazului în care acest lucru a fost specificat în mod direct de comun acord în scris.
5.5 Utilizatorul nu poate transfera drepturile și obligațiile sale unor terți fără acordul prealabil al CNC.
5.6 Eventualele reclamații cu privire la relația contractuală vor fi adresate prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
6. Mențiuni speciale asupra relației contractuale
6.1 Înregistrările GNSS de la o stație permanentă se vor furniza online menționând ora UTC, datele fiind furnizate în format brut, la rată de eșantionare de 1s în fișiere de 1h indivizibile, pentru diviziuni ale orei comanda se va adresa oficiilor teritoriale de cadastru folosind formularul de solicitare date GNSS (https://rompos.ro/pdf/Formular%20GNSS.pdf), caz în care veți efectua plata către respectivul oficiu la casierie sau prin ordin de plată.
6.2 În cazul comenzilor prin formular de solicitare date se poate verifica disponibilitatea datelor în contul de administrare ROMPOS la rubrica RINEX.
6.3 Achiziționarea serviciilor și produselor ROMPOS prin platforma de e-payment a ANCPI necesită utilizarea unui browser web compatibil.
6.4 Confirmarea unei comenzi se efectuează în momentul apariției creditelor în contul de administrare ROMPOS
6.5 Relația contractuală este validă doar din momentul confirmării comenzii.
7. Tarife
7.1 Valorile tarifelor aferente produselor și serviciilor ROMPOS se regăsesc în Anexa Ordinului nr. 16/2019 la punctele1.2.6 și 3.1.2
7.2 Înregistrările GNSS de la o stație permanentă (cod 1.2.6) sunt taxate cu 15lei/oră
7.3 Serviciile de poziționare GNSS în timp real (cod 3.1.2) se taxează cu 100 lei /lună/aparat și 1000lei/an/aparat.
8. Livrarea produselor și disponibilitatea serviciilor
8.1 Înregistrările GNSS de la o stație permanentă comandate online se livrează în timp real imediat după lansarea comenzii.
8.2 În cazul înregistrărilor GNSS de la o stație permanentă comandate prin formular de comandă termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare de la data confirmării plății.
8.3 În cazul în care o comandă nu poate fi onorată din motive tehnice ce nu se află sub controlul CNC, acesta va contacta utilizatorul direct și se va conveni un timp de livrare stabilit de comun acord.
8.4 Dacă înregistrările stațiilor permanente livrate online ajung corupte la accesare, datele vor fi puse din nou la dispoziție de către CNC după o notificare prealabilă a utilizatorului, în cazul în care alterarea datelor se datorează CNC.
8.5 În cazul unor livrări incomplete ale înregistrărilor stațiilor permanente (fracțiuni de oră) se tarifează segmentele ce depășesc 30 de minute ca o oră întreagă.
9. Garanție și răspundere legală
9.1 Pentru utilizatorii de servicii de poziționare GNSS în timp real, în cazul nefuncționării sistemului pe o durată mai lungă de o zi, se vor prelungi automat abonamentele cu 1 zi sau după caz cu numărul de zile de inoperabilitate.
9.2 CNC nu este responsabil de utilizarea unor echipamente sau softuri inadecvate sau incompatibile utilizate la procesarea datelor transmise de aceasta.
9.3 În cazul în care calitate înregistrărilor stațiilor permanente livrate online (peste 50% interferențe pe segmentul furnizat) acestea se vor înlocui cu înregistrări similare de calitate corespunzătoare, aspect stabilit de comun acord cu utilizatorul la solicitarea acestuia. În acest caz nu se pot rambursa sumele achitate.
10. Permisiunea de a utiliza accesul
10.1 Dacă nu se prevede altfel, CNC deține toate drepturile de proprietate intelectuala asupra resurselor informatice și informațiile conținute de acestea.
10.2 Utilizatorului îi sunt interzise următoarele aspecte:
• vânzarea, închirierea sau sub-licențierea serviciilor sau produselor;
• redistribuirea sau prezentarea publică a oricărui produs achiziționat;
• reproducerea, duplicarea, copierea sau exploatarea de materiale sau informații din resursa informatica accesată, pentru un scop comercial (cu excepția cazului în care conținutul este în mod special pus la dispoziție pentru redistribuire);
• editarea sau modificarea de informații sau materiale din resursa informatică accesată.
11. Politica de restituire
Restituirea sumelor încasate necuvenit de ANCPI și instituțiile subordonate se va face în conformitate cu prevederile:
a. OMFP 2465/2010, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009;
b. OMFP 528/2015, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligația de declarare.
coroborate cu prevederile procedurii Operaționale PO-7.5-20, de restituire a sumelor încasate necuvenit de ANCPI și instituțiile subordonate.
12.Protecția datelor cu caracter personal
Prevederile cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor, precum și protecția datelor cu caracter personal se pot consulta Termeni și Condiții de utilizare ai rompos.ro.
13. Forța majoră
Forța majoră înlătură răspunderea civilă a părții care o invocă și reprezintă un eveniment imprevizibil și insurmontabil pentru una dintre părți apărut după activarea serviciului, cum ar fi, dar nelimitat: stare de război, stare de necesitate, embargou, legi, regulamente, decizii sau directive ale oricărui guvern cu jurisdicție competentă în probleme legate de acest contract, sau orice act sau situație dincolo de controlul rezonabil al părților recunoscut de lege ca fiind un caz de forță majoră
14. Litigii
14.1 Orice neînțelegere în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvată pe cale amiabilă.
14.2 În cazul în care neînțelegerile nu se rezolvată pe cale amiabilă acestea se vor soluționa de către instanțele competente din România.
București, 18 februarie 2018

Căutare

Abonare newsletter

Contact

  • Program L-J : 8:00-16:30; V: 8:00-14:00
  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 39 67
  • +40 758 071 894
  • office@rompos.ro
  • Contact Rapid