ROMPOS

ADJU

ABIU

ALXR

ARAD

BACA

BAIA

BAIS

BEIU

BIST

BRAI

BUZA

CALR

CAM1

CRNV

CLU2

COST

CORA

CRAI

DRMN

DEJ1

DEVA

DORO

DRTS

FAGA

FAGE

 

FLAM

FOCS

GIUR

GURA

HAR1

HORE

HUED

IASI

INSU

ISTR

LEHL

MNGL

MEDS

CIUC

MOLD

NEHU

ODO1

ORAD

 

PASC

 

PTRS

PETO

PTNT

PITE

PLOI

VLC2

RESI

SATU

SFGH

SIB1

 

SLTN

 

SLOB

SUCE

SULI

TRGV

TBUJ

TJIU

MURE

TAJO

TIM1

 

Ora este în format GMT

RMS global

RMS global

Ionosfera Reziduală RTK (eroarea ionosferică reziduală estimată pentru fiecare bază RTK)

Residual Ionosphere (RTK): The estimated residual ionospheric error for a single base RTK user using data from the nearest site.

Ionosfera Reziduală NRTK (eroarea ionosferică reziduală estimată pentru soluțiile de rețea)

Residual Ionosphere (Network RTK): The estimated residual ionospheric error for a network RTK user.

Troposferă/Geometrie Reziduală (RTK): Eroarea reziduală troposferică și de orbită estimate pentru o singură bază RTK

Residual Troposphere/Geometry (RTK): The estimated residual tropospheric and orbit error for a single base RTK user using data from the nearest site.

Troposferă/Geometrie Reziduală (NRTK): Eroarea reziduală troposferică și de orbită estimate pentru soluții de rețea

Residual Troposphere/Geometry (Network RTK): The estimated residual tropospheric and orbit error for a network RTK user.

Centrul Național de Cartografie, denumit în continuare CNC, administrator al serviciilor și produselor ROMPOS
Bd. Expoziției, nr.1A, Sector 1, București
Tel: 021 224 39 67
Cont: RO57TREZ701501503X017556 deschis la Trezoreria Sectorului 1 București,
CUI 14057015
Instituție subordonată ANCPI.
1.Condiții generale
1.1 Prezenții termeni și condiții echivalează cu un contract de furnizare de servicii și achiziționarea de produse sau servicii ROMPOS și presupune acordul implicit al utilizatorilor ROMPOS asupra acestora..
1.2 Următorii termeni și condiții se aplică poziției cod 1.2.6 - Înregistrări GNSS de la o stație permanentă și cod 3.1.2. – Servicii de poziționare GNSS în timp real, din anexa Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, denumite în continuare „produse” și „servicii” și care sunt disponibile spre achiziționare pe platforma https://epay.ancpi.ro/ sau efectuând plata în contul Centrului Național de Cartografie prin intermediul unui ordin de plată.
1.3 Acești termeni sunt în completarea termenilor și condițiilor de utilizare ale site-ului rompos.ro accesibili la adresa https://rompos.ro/index.php/ro/termeni-si-conditii.
1.4 Pot exista abateri de la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor ROMPOS doar dacă sunt comunicate prin adresă oficială de către Centrul Național de Cartografie.
1.5 Termenii și condițiile impuse de client (utilizatorul ROMPOS) sunt excluse în mod expres din întreaga relație comercială. În mod particular, simpla omisiune a unei contradicții din partea CNC care se opune altor termeni și condiții emise de către terți nu presupune acceptul tacit al acestora.
1.6 În cazul unor obligații în desfășurare, CNC este îndreptățit să schimbe prezenții termeni și condiții. Clientul va fi informat de aceste schimbări. Dacă clientul obiectează asupra acestora în termen de două săptămâni de la comunicare, CNC este îndreptățit să suspende accesul la produse începând cu data când completările prezenților termeni și condiții intră în vigoare.
1.7 În cazul în care anumite puncte ale prezenților termeni și condiții devin invalide sau parțial valide din punct de vedere legal, restul punctelor rămân în vigoare.
1.8 Produsele și serviciile menționate în prezenții termeni și condiții se încadrează și în toate cazurile aflate sub incidența Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).
2. Produse și servicii furnizate de către CNC prin ROMPOS
2.1 Caracteristicile principale ale produselor și serviciilor furnizare de către CNC pot fi găsite pe siteul rompos.ro la rubrica „Informații tehnice”.
2.2 Descrierile, schițele sau ilustrațiile aferente produselor și serviciilor furnizate în mediul online sau în formă tipărită sunt create în limita capacităților proprii. CNC nu își asumă nici o responsabilitate pentru erorile de imprimare, modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor sau serviciilor precum și disponibilitatea în timp, corectitudinea , completitudinea sau calitatea informațiilor furnizate. În acest context, CNC nu este direct răspunzător pentru daune directe sau indirecte, incluzând pierderi financiare, exceptând anumite caracteristici care sunt garantate în mod direct clientului prin adresă oficială.
2.3 Accesul la platforma de administrare a produselor și serviciilor ROMPOS (https://app.rompos.ro) se face doar printr-un utilizator unic ANCPI (pe e-terra sau e-payment).
2.4 CNC nu este direct responsabil de disponibilitatea achiziției produselor și serviciilor în interfața e-payment https://epay.ancpi.ro/ care este în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Indisponibilitatea temporară datorată lucrărilor de întreținere a platformei de plăți nu face obiectul unor solicitări compensatorii.
3. Termeni și condiții de plată
3.1 Plata produselor și serviciilor ROMPOS este disponibilă prin două modalități: online utilizând platforma de plăți https://epay.ancpi.ro/ și prin intermediul ordinelor de plată efectuate în contul RO57TREZ701501503X017556 deschis la Trezoreria Sectorului 1 București.
3.2 În cazul efectuării plății prin intermediul platformei de e-payment a ANCPI se aplică termenii și condițiile pentru respectiva platformă.
3.3 Sumele achitate de către utilizatorii ROMPOS sunt convertite în credite utilizate la activarea serviciilor sau achiziția de produse în cadrul platformei de administrare a ROMPOS (https://app.rompos.ro), durata acestui proces fiind determinată de durata în care procesatorul de plăți operează respectivele tranzacții.
3.4 Utilizatorii care achită prin ordin de plată își vor valida plățile online pe platforma de administrare a ROMPOS (https://app.rompos.ro), creditul fiind disponibil în contul de utilizator în termen de 1 zi de la data intrării sumei achitate în contul CNC.
3.5 CNC nu emite facturi fiscale pentru tarifele încasate în vederea furnizării serviciilor prestate în domeniul specific de activitate, prevedere aplicabilă inclusiv situațiilor în care tarifele sunt încasate prin virament în conformitate cu Art. 9, alin (14) din Legea 7/1996 a Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Partener contractual (client) – utilizator ROMPOS
4.1 Achiziționarea produselor și serviciilor ROMPOS este condiționată de crearea unui cont unic ANCPI (e-payment, e-terra) sau utilizarea unuia existent. Procesul de înregistrare se supune termenilor și condițiilor aplicabile utilizării site-ului ancpi.ro.
4.2 Utilizatorul ROMPOS este direct răspunzător de corectitudinea și completitudinea datelor furnizate.
4.3 Modificarea datelor legate de utilizator se va opera online în cel mai scurt timp sau se va notifica personalul ROMPOS la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4.4 Utilizatorul este singurul răspunzător de securitatea datelor de acces în sistem (utilizator și parolă) și de acțiunile efectuate cu ajutorul acestora. Autentificarea reușită garantează faptul că utilizatorul este legitimat de către CNC și acesta nu face demersuri suplimentare pentru a verifica identitatea acestuia. CNC nu este responsabil de eventualele pierderi sau pagube rezultate dintr-o breșă de securitate cauzată de utilizator.
5. Termeni generali ai relației contractuale
5.1 Limba folosită în cadrul comenzilor și termenilor contractuali este limba română.
5.2 Toate comenzile primite sunt considerate ca oferte în încheierea unui contract.
5.3 Utilizatorul este constrâns de contract din momentul în care este creditat contul în interfața de administrare a ROMPOS până la epuizarea creditelor și expirarea serviciilor activate.
5.4 Utilizarea datelor furnizate prin intermediul ROMPOS nu este constrânsă unor scopuri specifice, cu excepția cazului în care acest lucru a fost specificat în mod direct de comun acord în scris.
5.5 Utilizatorul nu poate transfera drepturile și obligațiile sale unor terți fără acordul prealabil al CNC.
5.6 Eventualele reclamații cu privire la relația contractuală vor fi adresate prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
6. Mențiuni speciale asupra relației contractuale
6.1 Înregistrările GNSS de la o stație permanentă se vor furniza online menționând ora UTC, datele fiind furnizate în format brut, la rată de eșantionare de 1s în fișiere de 1h indivizibile, pentru diviziuni ale orei comanda se va adresa oficiilor teritoriale de cadastru folosind formularul de solicitare date GNSS (https://rompos.ro/pdf/Formular%20GNSS.pdf), caz în care veți efectua plata către respectivul oficiu la casierie sau prin ordin de plată.
6.2 În cazul comenzilor prin formular de solicitare date se poate verifica disponibilitatea datelor în contul de administrare ROMPOS la rubrica RINEX.
6.3 Achiziționarea serviciilor și produselor ROMPOS prin platforma de e-payment a ANCPI necesită utilizarea unui browser web compatibil.
6.4 Confirmarea unei comenzi se efectuează în momentul apariției creditelor în contul de administrare ROMPOS
6.5 Relația contractuală este validă doar din momentul confirmării comenzii.
7. Tarife
7.1 Valorile tarifelor aferente produselor și serviciilor ROMPOS se regăsesc în Anexa Ordinului nr. 16/2019 la punctele1.2.6 și 3.1.2
7.2 Înregistrările GNSS de la o stație permanentă (cod 1.2.6) sunt taxate cu 15lei/oră
7.3 Serviciile de poziționare GNSS în timp real (cod 3.1.2) se taxează cu 100 lei /lună/aparat și 1000lei/an/aparat.
8. Livrarea produselor și disponibilitatea serviciilor
8.1 Înregistrările GNSS de la o stație permanentă comandate online se livrează în timp real imediat după lansarea comenzii.
8.2 În cazul înregistrărilor GNSS de la o stație permanentă comandate prin formular de comandă termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare de la data confirmării plății.
8.3 În cazul în care o comandă nu poate fi onorată din motive tehnice ce nu se află sub controlul CNC, acesta va contacta utilizatorul direct și se va conveni un timp de livrare stabilit de comun acord.
8.4 Dacă înregistrările stațiilor permanente livrate online ajung corupte la accesare, datele vor fi puse din nou la dispoziție de către CNC după o notificare prealabilă a utilizatorului, în cazul în care alterarea datelor se datorează CNC.
8.5 În cazul unor livrări incomplete ale înregistrărilor stațiilor permanente (fracțiuni de oră) se tarifează segmentele ce depășesc 30 de minute ca o oră întreagă.
9. Garanție și răspundere legală
9.1 Pentru utilizatorii de servicii de poziționare GNSS în timp real, în cazul nefuncționării sistemului pe o durată mai lungă de o zi, se vor prelungi automat abonamentele cu 1 zi sau după caz cu numărul de zile de inoperabilitate.
9.2 CNC nu este responsabil de utilizarea unor echipamente sau softuri inadecvate sau incompatibile utilizate la procesarea datelor transmise de aceasta.
9.3 În cazul în care calitate înregistrărilor stațiilor permanente livrate online (peste 50% interferențe pe segmentul furnizat) acestea se vor înlocui cu înregistrări similare de calitate corespunzătoare, aspect stabilit de comun acord cu utilizatorul la solicitarea acestuia. În acest caz nu se pot rambursa sumele achitate.
10. Permisiunea de a utiliza accesul
10.1 Dacă nu se prevede altfel, CNC deține toate drepturile de proprietate intelectuala asupra resurselor informatice și informațiile conținute de acestea.
10.2 Utilizatorului îi sunt interzise următoarele aspecte:
• vânzarea, închirierea sau sub-licențierea serviciilor sau produselor;
• redistribuirea sau prezentarea publică a oricărui produs achiziționat;
• reproducerea, duplicarea, copierea sau exploatarea de materiale sau informații din resursa informatica accesată, pentru un scop comercial (cu excepția cazului în care conținutul este în mod special pus la dispoziție pentru redistribuire);
• editarea sau modificarea de informații sau materiale din resursa informatică accesată.
11. Politica de restituire
Restituirea sumelor încasate necuvenit de ANCPI și instituțiile subordonate se va face în conformitate cu prevederile:
a. OMFP 2465/2010, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009;
b. OMFP 528/2015, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligația de declarare.
coroborate cu prevederile procedurii Operaționale PO-7.5-20, de restituire a sumelor încasate necuvenit de ANCPI și instituțiile subordonate.
12.Protecția datelor cu caracter personal
Prevederile cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor, precum și protecția datelor cu caracter personal se pot consulta Termeni și Condiții de utilizare ai rompos.ro.
13. Forța majoră
Forța majoră înlătură răspunderea civilă a părții care o invocă și reprezintă un eveniment imprevizibil și insurmontabil pentru una dintre părți apărut după activarea serviciului, cum ar fi, dar nelimitat: stare de război, stare de necesitate, embargou, legi, regulamente, decizii sau directive ale oricărui guvern cu jurisdicție competentă în probleme legate de acest contract, sau orice act sau situație dincolo de controlul rezonabil al părților recunoscut de lege ca fiind un caz de forță majoră
14. Litigii
14.1 Orice neînțelegere în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvată pe cale amiabilă.
14.2 În cazul în care neînțelegerile nu se rezolvată pe cale amiabilă acestea se vor soluționa de către instanțele competente din România.
București, 18 februarie 2018

Sistemul de Referinţă Terestru European 1989 (ETRS89), introdus în Europa ca sistem de referinţă geodezic, este implementat în România (prin ODG al ANCPI nr. 212/2009) pentru crearea unei Reţele Geodezice Naţionale Spaţiale (RGNS) moderne şi realizarea de produse cartografice pan-europene.
ETRS89 se defineşte conform standardului internaţional ISO 19111, ca fiind compus din datumul geodezic ETRS89, bazat pe elipsoidul GRS80 (Geodetic Reference System 1980 – Sistem de Referinţă Geodezic 1980) şi sistemul de coordonate geodezice elipsoidale.

• În România se utilizează, în mod oficial, două sisteme de referinţă:
• Sistemul de coordonate 1942 (cunoscut pe plan internaţional sub denumirea “S-42”), bazat pe elipsoidul Krasovski 1940, cu punctul fundamental la Pulkovo (Rusia), împreună cu Proiecţia stereografică 1970;
• Sistemul de referinţă bazat pe elipsoidul de referinţă Hayford 1910, orientat pe punctul astronomic fundamental situat în interiorul Observatorului astronomic militar din Bucureşti, împreună cu Proiecţia stereografică 1930 – plan secant Bucureşti

Transformările de coordonate utilizate în România pot fi clasificate în două categorii:
• Transformări locale de coordonate fără model de distorsiune a datelor de tip Helmert cu 7 parametri sau 4 parametri (abaterea standard este în jur de ±0.10 m sau mai mică, depinzând de distanţa dintre punctele comune);
• Transformări de coordonate cu model de distorsiune a datelor pentru care abaterea standard a coordonatelor transformate este în jur de ±0.10-0.15 m, dacă sunt îndeplinite condiţiile existenţei unui număr suficient de puncte comune repartizate uniform pe întreg teritoriul ţării.

 

Principii DGNSS

Poziţionarea absolută diferenţială este o tehnică de poziţionare prin care se determină poziţia unui receptor, de regulă mobil, pe baza observaţiilor directe spre sateliţi şi a unor corecţii (diferenţiale) transmise (în timp real) de la un alt receptor fix, numit şi receptor de referinţă sau receptor bază. O variantă modernă permite generarea acestor corecţii pe baza unei reţele de staţii (receptoare) de referinţă, cum este RN-SGP din cadrul CNC. Pseudodistanţele (distanţele satelit-receptor) măsurate de receptorul mobil sunt corectate pe baza corecţiilor diferenţiale obţinute de la receptorul bază, iar apoi are loc o poziţionare absolută (punctuală). Aceste corecţii diferenţiale îmbunătăţesc precizia de determinare a poziţiei.

Corecţiile transmise de receptorul bază pot fi corecţii de pseudodistanţe (PRC-Pseudo-Range-Corrections) şi corecţii de variaţie a pseudodistanţelor (RRC- Rate of Range Corrections). Aceste corecţii se pot determina utilizând pseudodistanţele determinate pe baza codurilor transmise de sateliţi (varianta DGNSS – Differential GNSS) sau pe baza măsurătorilor efectuate folosind faza undei purtătoare (varianta RTK – Real Time Kinematic). În plus, un serviciu specializat bazat pe o reţea de staţii GNSS, poate transmite şi alte corecţii suplimentare, în special cele datorate propagării semnalelor satelitare prin ionosferă şi troposferă.

 PrincipiiROMPOS

Determinarea poziţiei se referă la obţinerea în urma unor observaţii (măsurători) satelitare efectuate în puncte de interes, a coordonatelor (absolute sau relative) acestor puncte într-un sistem de referinţă bine precizat. Observaţiile satelitare constau în diverse tipuri de măsurători efectuate între receptorul satelitar aflat la sol sau în apropierea acestuia şi unul sau mai mulţi sateliţi ce evoluează pe orbite circumterestre.

Metodele de determinarea a poziţiei se bazează pe observaţii efectuate utilizând semnale satelitare difuzate în domeniul microundelor. Fluxul de emisie al semnalului satelitar este de regulă continuu sau poate fi prin impulsuri la intervale regulate de timp. Recepţia acestor semnale se face în mod similar.
Sateliţii au un rol activ difuzând semnale care sunt recepţionate de către instrumente (receptoare) specializate care decodifică acest semnal. După decodificarea semnalului din acesta sunt extrase informaţiile necesare determinării poziţiei receptorului.
Sistemele Satelitare de Navigaţie Globală (GNSS) sunt sisteme care permit determinarea cu precizie ridicată a poziţiei într-un sistem de referinţă geocentric, în orice punct situat pe suprafaţa terestră, în apropierea sau exteriorul acesteia, folosind sateliţi artificiali ai Pământului.

În momentul de faţă cele mai cunoscute sisteme GNSS sunt sistemele NAVSTAR-GPS (SUA), GLONASS (Rusia), Galileo (Uniunea Europeană), BeiDou (China), NavIC (India) şi QZSS (Japonia). Între aceste sisteme GNSS nu există mari diferenţe în ceea ce priveşte principiile de funcţionare şi tehnologia utilizată. Fiecare sistem include trei segmente: segmentul spaţial (sateliţii), segmentul de control (staţii de monitorizare şi control) şi segmentul utilizatorilor. Sateliţii GNSS transmit utilizatorilor informaţii de timp, informaţii de navigaţie şi mesaje de stare ale sistemului. Segmentul de control este responsabil cu menţinerea în funcţiune a constelaţiei de sateliţi, a sistemului de timp ataşat şi determinarea orbitelor sateliţilor.

NAVigation Satellites with Time And Ranging – Global Positioning System (NAVSTAR – GPS)

Segmentul spaţial GPS cuprinde un număr de 32 de sateliţi dispuşi pe 6 plane orbitale înclinate la 55° la o altitudine de 20230 km. Perioada de revoluţie a sateliţilor este de 11 ore şi 56 de minute. O constelaţie satelitară identică poate fi observată după o zi siderală cu 4 minute mai devreme. Constelaţia GPS este compusă din sateliţii GPS Block IIR - Replacement (înlocuiesc sateliţii GPS Block II/IIA din 1997), GPS Block IIR – M (Modernizat - introducerea unui nou semnal militar - cod M, pe ambele unde purtătoare şi a codului C/A pe a doua undă purtătoare denumit L2C), GPS Block IIF- Fallow On (introducerea unui nou semnal pe o a treia frecvenţă, L5) şi GPS Block III (un nou semnal civil , codul C/A pe unda purtătoare L1). Precizia de poziţionare pentru segmentul civil a crescut de la aproximativ 100m până la 13 m prin suspendarea tehnicii SA (Selective Availability). Progrese majore se aşteaptă prin modernizarea segmentului spaţial (a treia unda purtătoare L5, codul C/A pe unda purtătoare L2 ş.a.). Sistemul de referinţă utilizat este WGS84 (World Geodetic System 1984).

GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema - GLObal NAvigation Satellite System (GLONASS)

Segmentul spaţial GLONASS cuprinde un număr de 24 de sateliţi dispuşi pe 3 plane orbitale înclinate la 64,8° la o altitudine de 19100 km. Perioada de revoluţie a sateliţilor este de 11 ore şi 16 minute. Din cei 24 de sateliţi proiectaţi momentan funcţionează un număr de 16 sateliţi. Fiecare satelit are implementat un ceas atomic care generează o frecvenţă din care sunt formate cele două unde purtătoare. Semnalele transmise sunt similare sistemului GPS , inclusiv codul C/A pe purtătoarea L2. Nivelul de precizie al sistemului rusesc GLONASS este comparabil cu cel al sistemului NAVSTAR-GPS. În România sistemul GLONASS poate fi utilzat, el completând constelaţia sistemului GPS. Sistemul de referinţă utilizat este PZ90.

Galileo

Uniunea Europeana (UE) şi Agenţia Spaţială Europeană (European Space Agency) au dezvoltat sistemul european GNSS, denumit Galileo. Galileo are 22 de sateliţi operaţionali pe 3 plane orbitale înclinate la 56°. Acest sistem a fost lansat în 2011, devenind operaţional din 2016 şi fiind completat în 2020.
GALILEO este interoperabil cu NAVSTAR-GPS şi GLONASS. Sistemul de referinţă şi coordonate utilizat este de tip ETRS (European Terrestrial Reference System). ROMPOS® utilizează pentru poziţionare sistemele globale NAVSTAR-GPS, GLONASS si Galileo.

Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)

Segmentul spaţial japonez QZSS se bazează pe sistemul american GPS şi este de fapt o extindere a acestuia cu scopul îmbunătăţirii preciziei, concentrându-se asupra Japoniei. Acesta este format din 4 sateliţi şi este funcţional din 2018. Independenţa sistemului japonez faţă de cel american este programată pentru anul 2023, şi va fi compus din 7 sateliţi.

Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS)

Segmentul spaţial NavIC (Navigation with Indian Constellation) cuprinde 8 sateliţi şi are ca obiectiv pe termen lung extinderea către o versiune globală. Faţă de sistemul GPS care se bazează pe modelul atmosferic pentru a evalua eroarea de frecvență și trebuie să actualizeze acest model din când în când pentru a evalua eroarea exactă, în cazul Indiei, întârzierea efectivă este evaluată prin măsurarea diferenței de întârziere a frecvenței duble (benzile S și L). Prin urmare, NavIC nu depinde de nici un model pentru a găsi eroarea de frecvență și este mai precis decât GPS.

BeiDou Navigation Satellite System (BDS)

Segmentul spaţial chinez BDS are 35 de sateliţi operaţionali, şi a fost lansat în 2000. Spre deosebire de GPS, GLONASS şi Galileo, care utilizează sateliți pe orbita medie a pământului, BeiDou-1 a folosit iniţial sateliți pe orbită geostaționară. Acest lucru înseamna că sistemul nu necesita o constelație mare de sateliți, dar limita acoperirea la zonele de pe pământ unde sateliții erau vizibili. Noul sistem BeiDou-2 este o constelaţie formată din 35 de sateliţi şi oferă acoperire completă pentru întreaga planetă.

Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite (DORIS) este un sistem francez de navigaţie de precizie. Spre deosebire de alte sisteme GNSS, acesta se bazează pe stații statice de emisie din întreaga lume, receptoarele fiind localizate pe sateliți, pentru a determina cu precizie poziția lor orbitală.

Transferul corecţiilor diferenţiale DGNSS/RTK de la staţiile (reţeaua de staţii) de referinţă la utilizator se poate face prin diverse mijloace, cele mai întâlnite fiind: transferul prin unde radio, prin sisteme de comunicaţii mobile GSM/GPRS sau prin internet. Serviciile DGNSS/RTK ale ROMPOS se bazează pe transferul datelor prin intermediul internetului. Aceste date sunt transmise în format standardizat RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) cu ajutorul tehnologiei NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol). NTRIP include un protocol de sine stătător bazat pe HTTP – Hypertext Transfer Protocol şi adaptat la cerinţele de transfer al datelor GNSS. El permite difuzarea corecţiilor diferenţiale (în format RTCM) sau al altor tipuri de date GNSS, spre utilizatori staţionari sau in mişcare, prin intermediul internetului. NTRIP permite accesul la internet prin reţele mobile bazate pe IP (Internet Protocol), cum sunt reţelele GSM, GPRS, EDGE sau UMTS. Utilizarea acestei tehnologii se realizează prin intermediul unor module incluzând: Ntrip Server (pentru transferul datelor de la staţiile permanente la serverul central), Ntrip Caster – pentru administrarea şi transferul datelor de la serverul central (de ex. serverul ROMPOS) şi Ntrip Client – pentru preluarea datelor (corecţiilor diferenţiale) de la serverul central de către utilizatori. Modulele de tip Ntrip Server şi Ntrip Client sunt disponibile în mod gratuit de la diverşi producători software, în special de la Agenţia Federală de Cartografie şi Geodezie (BKG) din Germania (http://igs.bkg.bund.de), care a fost promotorul acestei tehnologii. Aceste module pot fi instalate pe diverse echipamente ca: receptoare GNSS; calculatoare de tip desktop, laptop, PDA; telefoane mobile ş.a. Varianta cea mai practică este cea în care utilizatorul are instalat un Ntrip Client direct pe receptorul GNSS, iar apoi odată configurat acest soft, cu ajutorul unui modem GSM/GPRS, se poate realiza conectarea şi transferul datelor de la serverul de date unde rulează un soft de tip Ntrip Caster la receptorul GNSS.

Pagina 1 din 2

Căutare

Contact

  • Program L-J : 8:00-16:30; V: 8:00-14:00
  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 39 67
  • +40 758 071 894
  • office@rompos.ro
  • Contact Rapid